درباره ما

درباره ما

درباره GOLDEN BRIDGE

شرکت GOLDEN BRIDGE در طول این مدت با تکیه بر سیاست های اعتماد سازی ، مشتری بیشتر سود کمتر و نیز با برخورداری از سابقه درخشان سالیان مدید در یونان توانسته است در مدت کوتاهی به صورت رقابتی وارد بازار جذب سرمایه گذاری گردیده و شاخص های قابل توجهی را در این راستا به رزومه کاری و سوابق خود بیافزاید. صداقت در کار ، برخورداری از نیروی کارآمد و حرفه ای ، همکاری با پرسنل مجرب در تمامی بخشهای دولتی و خصوصی ، شناخت صحیح و دقیق از قوانین اروپایی و پشتکار تیم در تلفیق با اعتماد مشتریان مان کلید طلایی ما برای ادامه این راه است.

تعداد اقامت های اخذ شده از طریق تمکن مالی

  • 74 Family
  • جمع کل سرمایه گذاری در یونان از طریق تمکن مالی
  • 1,895,000€

تعداد اقامت های اخذ شده از طریق خرید ملک

  • 102 Family
  • جمع کل سرمایه گذاری از طریق خرید ملک
  • 30,203.000€

تعداد اقامت های دریافتی از طریق سرمایه گذاری

  • 15 Persons
  • جمع کل سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری های دیگر
  • 9,000,000€

فعالیت های شرکت

فعالیت های شرکت GOLDEN BRIDGE
در سال 2019-2024