فرم تقاضای اقامت و سرمایه گذاری در یونان

فرم تقاضای اقامت و سرمایه گذاری
نام و نام خانوادگی
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
شغل
تعداد ویزای شنگن قبلی
تاریخ آخرین ویزای شنگن و نام کشور صادر کننده ویزا
آیا به کشور یونان سفر کرده اید؟
تعداد فرزندان بالای ۱۸ سال
ایا به کشور قبرس بخش ترکی سفر کرده اید؟
آیا درخواست ویزای شما برای سفربه حوزه شنگن در گذشته رد شده است؟
اگر جواب شما به گزینه قبلی مثبت است دلیل و تاریخ آن را ذکر کنید
ایا برای یافتن ملک دلخواه نیاز به مشاوره دارید؟
نوع سرمایه گذاری مورد نظر خود را مشخص کنید
محل خرید ملک خود را مشخص کنید
ایمیل:
موضوع: