فرم تقاضای اقامت از طریق تمکن مالی در یونان

فرم تقاضای اقامت از طریق تمکن مالی
نام و نام خانوادگی
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
شغل
تعداد ویزای شنگن قبلی
تاریخ آخرین ویزای شنگن و نام کشور صادر کننده ویزا
آیا به کشور یونان سفر کرده اید؟
تعداد فرزندان بالای ۱۸ سال
ایا به کشور قبرس بخش ترکی سفر کرده اید؟
آیا درخواست ویزای شما برای سفربه حوزه شنگن در گذشته رد شده است؟
اگر جواب شما به گزینه قبلی مثبت است دلیل و تاریخ آن را ذکر کنید
ایمیل:
موضوع: